Sempozyum Hakkında

II. ULUSLARARASI TÜRK HALKLARININ FELSEFÎ MİRASI SEMPOZYUMU

(24-26 Ekim 2019, Kırşehir, TÜRKİYE)

     

    İçinde yaşadığı evrende, varlığı ve varoluşu bütün yönleriyle anlamaya çalışan insanoğlu yüzyıllardan beri bazen mitoloji, bazen sanat-edebiyat, bazen dini düşünce, bazen felsefe şeklinde arayışlarını sürdürüp bugünlere getirmiştir. Bu arayış, aradaki birçok benzerlikle birlikte, farklı kültür ve coğrafyalarda farklı biçimler almıştır. İnsanoğlu, hayatını sürdürebilmek için nasıl ki hazır bulduğu ve sonradan kendi ürettiği gereçlerle bir yaşantı düzeni oluşturmuş ise aynı şekilde varlığı ve varoluşu anlama ve ifade etmede de sözlü gelenekten felsefeye farklı ifade biçimleri geliştirmiş, bunları bir miras olarak yeni kuşaklara devretmiştir. Bu mirasın araştırılıp gün yüzüne çıkartılması düşüncesinden hareketle, birincisi geçen yıl, 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında, Bişkek’te, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin ev sahipliğinde, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi ve Kazakistan Nursultan Nazarbayev Milli Kütüphanesi’nin de iştirakleriyle düzenlenen Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu’nun ikincisi bu sene Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ev sahipliğinde, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Türkiye Yazar Birliğinin işbirliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Kırşehir’de düzenlenecektir.

    Geçen yıl birincisi düzenlenen Sempozyuma Türkçe, Kırgızca, Özbekçe, Rusça, Fransızca ve İngilizce dillerinde 135 bildiri sunulmuş, bunlardan 95 biçim ve içerik olarak sunulmaya layık görülmüştür. Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi ülkelerden gelen bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Sempozyumda bildiriler 20 farklı oturumda, felsefi miras, felsefe ve edebiyat, kimlik ve aidiyet, varlık-zaman ve mekân, mitoloji ve sanat, kültür ve medeniyet, ahlak-değer ve eğitim, değer ve estetik gibi başlıklar altında sunulmuştur.

    Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde yapılması planlanan sempozyum kapsamında, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türk halklarının kültürel mirası sözlü gelenekten yazılı eserlere varıncaya değin gözden geçirilerek felsefi motiflerin gün yüzüne çıkartılması ve farklı bakış açılarıyla yeniden üretilmesi amaçlanmaktadır. 24-26 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan sempozyumda başta Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji olmak üzere farklı alanlardan bilim adamlarının bir araya getirilmesi düşünülmektedir. Bu sempozyum ile tarih, kültür ve medeniyet dünyamızın kaynakları, imkanları ve sorunlarıyla ilgili olarak ortak bir dil ve literatür oluşturması hedeflenmektedir. Sempozyumda geçen yıl ele alınan konuların yanında, başvuru sayısına bağlı olarak, başta Nurettin TOPÇU olmak üzere, Cengiz Aytmatov, Cemil Meriç ve Fuat Sezgin gibi fikir adamları üzerine özel oturumlar oluşturulacaktır. Ağırlıklı olarak çağrılı bilim adamlarının katılımıyla yürütülmesi düşünülen sempozyuma gönderilecek bildiri özetleri arasından bilim kurulu tarafından seçilecek sınırlı sayıda bildiri de kabul edilecektir. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumunun, felsefenin güncel konularıyla da zenginleştirilerek, her yıl farklı bir ülkede düzenlenip geleneksel hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM