Сипозиум тууралуу маалыматтар

II Эл аралык Түрк элдеринин философиялык мурасы симпозиуму

(24-26- октябрь/2019, Кыршехир, Турция)

 

     Алмустактан бери адам баласы өзү жашаган ааламдын сырдуулугуна арбалып жалпы болумду жана өз болумун кеңири аспектиде түшүнүүгө аракет кылып келет. Мындай андап-түшүнүүгө болгон аракет өзүн мифологияда, искусстводо, адабиятта жана философияда так-таасын чагылдырат. Бул өнүттөгү аракеттер айрым окшоштуктарга ээ болгондугуна карабастан, түрдүү маданияттарда жана түркүн географиялык аймактарда ар кандай өӊ-түскө ээ болгондугу маалым.

     Адам баласы өз жашоосун улантуу үчүн ошол убакка дейре келген жана муктаждыктарга жараша өзү даярдаган курал-каражаттар аркылуу өз жашоосун түптөөгө аракет кылган сыяктуу, эӊ оболу өз болумун жана жалпы болумду туура түшүнүү жана ал нерсени туура түшүндүрүү үчүн адабий жана философиялык салттарды жаратышкан, ошондой эле өздөрүнөн кийинки муундарга мурас катары табыштаган. Өздөрүнөн кийинки муундарга таберик катары берилген улуу мурасты ар тараптан анализдеп, туура баалап өз жолубузга шам чырак катарында кармоо максатында 2018-жылдын 19-21-сентябрь күндөрү Казакстандын борбор шаары Астанада жайгашкан Евразия Университетинде чоӊ симпозиум орун алды. Бул симпозиум Түркиянын Кыршехир Ахи Эвран университети, Байбурт университети жана Казакстандагы Нурсултан Назарбаев атындагы улуттук китепканасынын колдоосу аркылуу ишке ашты. Ал эми бул жылы “Түрк элдеринин философиялык мурасы” аттуу симпозиумдун экинчисин Түркиянын Кыршехир Ахи Эвран университетинде өткөрүү пландалып жатат.

     Өткөн жылы өткөрүлгөн биринчи симпозиумга түрк, кыргыз, өзбек, орус, француз жана англис тилдеринде 135 макала келип түшкөн, алардын арасынан 95 макала симпозиумга кабыл алынган. Кыргызстан, Турция, Казакстан, Азербайжан, Өзбекстан, Россия жана Франция  сыяктуу өлкөлөрдөн келген илимпоздордун катышуусу менен өткөрүлгөн сипозиумда 20 секцияда Түр элдеринин философиялык мурасы, философия жана адабият, иденттүүлүк, болум-убакыт жана мейкиндик, мифология жана искусство, маданият жана цивилизация, ахлак-баалуулук жана педагогика, баалуулук жана эстетика сыяктуу темалардын алкагында кызуу талкуулар болду.

     Кыршехир Ахи Эвран университетинде өткөрүлүүсү пландалып жаткан симпозиумдун алкагында дүйнөнүн түрдүү жерлеринде жашаган Түрк элдеринин маданий мурастары оозеки салттан тарта жазма булактарда камтылган философиялык мотивтерди кайрадан карап чыгып, аларды жандандырууга аракет кылууну көздөйт.

     2019-жылдын 24-26-октябрь күндөрү аралыгында пландалган симпозиумда философия, социология, антропология ж.б. түрдүү илим тармактарындагы илимпоздордун башын бириктирип келечекке карай жаӊы изденүүлөргө багыт берүүнү көздөйт. Ошондой эле бул симпозиум аркылуу тарых жана маданият дүйнөбүздүн булактарын, мүмкүнчүлүктөрүн жана көйгөйлөрүн ар тараптуу кароону жана аларды чечүүнүн жолдорун табууну максат кылат. Симпозиумда Түрк элдеринин философиялык мурасына байланыштуу темалар менен биргеликте Нуреттин Топчу, Чыңгыз Айтматов, Жемил Мерич жана Фуат Сезгин сыяктуу адамдарга арналган атайын секциялар уюштурулат. Ошондой эле, Түрк элдеринин философиялык мурасы симпозиумун ар жылы ар түрдүү өлкөдө өткөрүп турууну салтка айлантууну көздөйт.

 

Уюштуруу комитети

 


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM