Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

·  Bildiri dili Türkçe, Kırgızca, Rusça ya da İngilizce olabilir.

• Özetler bildirinin sunulacağı dilin yanında İngilizce olarak da yazılmalıdır.

• Başlık en fazla 10 kelimeden oluşmalıdır.

• Özetler 250-300 kelime aralığında bildirinin içeriği, yöntemi ve amacını beyan edecek şekilde yazılmalıdır.

• Özetlerde en az üç (3) anahtar kelime (keywords) yer almalıdır.

Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları

·         Bildiriler Times New Roman formatında 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

·         İlk sayfada makale başlığı, yazar/yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum veya üniversite adı, tam posta adresi, yazarın/yazarların e-mail adresi belirtilmelidir.

·         Makale başlığı 14 punto büyüklüğünde, BÜYÜK HARFLERLE ortalanarak yazılmalıdır.

·         Yazar/Yazarların isim soyadı bildiri başlığının altında sağa hizalı, yazar/yazarların unvanı, bağlı olduğu üniversite veya kurumun adı ise, 10 punto büyüklüğünde dipnot şeklinde sayfanın altında yer almalıdır.

·         Metin A4 boyutunda, MS Word programında ve iki yana yaslı yazılmalıdır.

·         Sayfa kenar boşluğu ayarı; sol ve sağ 3 cm, üst ve alt 4 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.

·         Tam metinler 20 sayfayı geçmemelidir.

•      Referans ve kaynakça yazımında APA (American Psychological Association) standardı esas alınmalıdır.

 

Not: Hakem incelemesinden geçen bildiri tam metinleri, yazarın isteğine bağlı olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ile Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde makale olarak yayınlanacaktır. Ayrıca Bilim Kurulunca seçilecek 30 tam bildiri metni Türkiye Yazarlar Birliği tarafından kitap halinde basılacaktır.


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM