DUYURULAR
Tam metinler hakkında

2. Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumunda sunulmuş olan bildirilerden tam metinleri 6 Aralık 2019 tarihine kadar gönderilenler arasından düzenleme ve hakem kurulunca uygun görülen metinler, yılsonuna kadar kitap bölümü olarak yayınlanmaya çalışılacaktır. Diğer bildiri tam metinleri ve 15 Aralık 2019 tarihine kadar gönderilen tam metinler sempozyum sayfasında online olarak yayınlanacaktır. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri tam metinleri için herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Bu konudaki hassasiyetiniz için, ayrıca sempozyumumuza göstermiş olduğunuz ilgi ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM