Çağrılı Konuşmacılar

KONFERANSLAR

(ÇAĞRILI KONUŞMACILAR)

 

Konuşmacı

Kurumu

Konu Başlığı

1

Prof. Dr. Necmettin TOZLU

Bayburt Üniversitesi/Türkiye

“Fuat Sezgin Bize Ne Söylüyor?”

2

Prof. Dr. Tahira ALLAHYAROVA

Azerbaycan Sosyal Araştırmalar Merkezi/Bakü

“21. Yüzyılın Sorunları Karşısında Tarih Felsefesi, Türk Halklarının Felsefi Mirasında Cevaplar”

3

Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/ Kırgızistan

“Kırgız Felsefesi”

4

Prof. Dr. Niginahon Arslonovna ŞERMUHAMEDOVA

Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbekistan

“Doğu Peripatetizminde Rasyonelliğin Ontolojik ve Epistemolojik Yönleri”

5

Prof. Dr. Sagadi Bayuzakovich BULEKBAEV

Abılay Han Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi/Kazakistan

“Dünya Kültür ve Medeniyetine Türk Katkıları”


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM