Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Cemalettin İPEK (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Refik BALAY (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Rüştü YEŞİL (Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN (Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV (Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Prof. Dr. Cıldız URMANBETOVA (Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Prof. Dr. Shermukhamedova Niginakhon ARSLONOVNA (Ulusal Özbekistan Üniversitesi, Özbekistan)

Doç. Dr. Hüseyin KURT (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi)

Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet YAYLA (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Abdiraşit BABATAEV (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Dr. Kishimjan ESHENKULOVA (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Dr. Öğr. Üyesi Ali GURBETOĞLU (Sebahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi. Hayrettin ŞAHİN (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Davut AYDIN (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)

Mahmut ERDEMİR (Türkiye Yazarlar Birliği, Türkiye)


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM