Sempozyum Onur Kurulu

Sempozyum Onur Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Necmettin TOZLU (Bayburt Üniversitesi, Türkiye)


Sempozyum Onur Kurulu

Prof. Dr. Sabahattin BALCI (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Prof. Dr. Selçuk COŞKUN (Bayburt Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM