Paneller

 

PANEL 1

NURETTİN TOPÇU PANELİ                     

Moderator: Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN  

(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü) 

Katılımcılar   

1. Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü)

Nurettin TOPÇU’nun Ahlak Anlayışı

2. Prof. Dr. İsmail AYDOĞAN (Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı)                     

Nurettin TOPÇU’da Türkiye’nin Eğitimi: Yukarıya Doğru Düşmek      

3. Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi)                    

Nurettin TOPÇU: Hareketten İsyan Ahlakına

4. Dr. Mustafa KÖK (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi)      

Nurettin TOPÇU’dan Albert Camus’ye: Çağdaş İki “İsyan Ahlakı” Eserinin Karşılaştırılması 


PANEL 2

FELSEFEMİZ VE FELSEFE GELENEĞİMİZ

Moderatör: Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN

(Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi-Yıldız Teknik Üniversitesi)

Katılımcılar

1. Prof. Dr. Şafak URAL (İstinye Üniversitesi)

Kültürel "Şı̇mdı̇" ve Felsefe

2. Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi-Yıldız Teknik Üniversitesi)

Türk Halklarının Felsefi Mirası Üzerine

3. Prof. Dr. Mustafa ÇEVİK (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Farklı Felsefe Gelenekleri Mümkün müdür?

4. Prof. Dr. Sema ÖNAL (Kırıkkale Üniversitesi)

Gönül Kavramına Felsefi Bakış

5. Dr. Ali GURBETOĞLU (İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi)

İslam Dünyasında Bilimsel Geriliğin Sebepleri ve Gazali Üzerine Bir Değerlendirme


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM