Sempozyum Sekreteryası

Arş. Gör. Dr. Sultan Selen KULA

Arş. Gör. Dr. Hamza YAKAR

Arş. Gör. Dr. Gül ÖZÜDOĞRU

Arş. Gör. Yasemin KUZU

Arş. Gör. Sevil Esma TUNÇ

Arş. Gör. Dildar ÖZASLAN

Öğr. Gör. Kağan GÜL


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM