Илимий кеӊеш

Проф. Др. Абдуррешит Желил Карлук, Йылдырым Бейазыт университети, Анкара

Проф. Др. Абдусалам Умаров, Маданият жана искусство институту, Өзбекстан

Проф. Др. Ахмет Йашар Ожактоб, Университети

Проф. Др. Али Абасов, Философия жана Социология Институту, Азербайжан

Проф. Др. Али Осман Гундоган, Мула Сыткы Кочман Университети, Турция

Проф. Др. Анвар Мокеев, Кыргыз-Түрк Манас Университети, Кыргызстан

Проф. Др. Асылбек Кулмырзаев, Кыргыз-Түрк Манас Университети, Кыргызстан

Проф. Др. Аскарбек Бекбоев, Эмгек жана Социалдык Мамилелер Академиясы, Кыргызстан

Проф. Др. Айдар Юзеев, Россия Мамлекеттик Университети, Россия/Татарстан

Проф. Др. Айдын Топалоглу, Стамбул Университети, Турция

Проф. Др. Айхан Бычак, Стамбул Университети, Турция

Проф. Др. Бахринисо Кабилова, Тарых Институту, Тажикистан

Проф. Др. Бекир Карлыга, Йалова Университети, Турция

Проф. Др. Билал Кушпынар, Селчук Университети, Турция

Проф. Др. Жакыпбек Алтаев, Аль-Фараби Улуттук Университети, Казакстан

Проф. Др. Желал Турер, Анкара Университети, Турция

Проф. Др.Чолпон Алиева, Кыргызстан Эл Аралык Университети, Кыргызстан

Проф. Др. Эркайым Шарипова, Ош Мамлекеттик Университети, Кыргызстан

Проф. Др. Фазыл Йозгат, Кыршехир Ахи Эвран Университети, Турция

Проф. Др. Газиз Телебаев, Казакстан Президентинин Китепканасы, Казакстан

Проф. Др. Гулжихан Нурышева, Аль- Фараби Улуттук Университети, Казакстан

Проф. Др. Х. Неждет Эртуг, Сакария Университети, Турция

Проф. Др. Хакан Пойраз, Синан Архитектура Университети, Турция

Проф. Др. Хасан Айык Йылдырым, Бейазыт Университети, Турция

Проф. Др. Хасан Чичек, Жүзүнчү жыл Университети, Турция

Проф. Др. Хусейин Өгүт, Кыргыз-Түрк Манас Университети, Кыргызстан

Проф. Др. Хүсейин Супхи Эрдем, Инөнү Университети, Турция

Проф. Др. Ибрахим Калын, Турция Президентинин басма сөз катчысы, Турция

Проф. Др. Илхам Мамедзаде, Философия жана Социология Институту, Азербайжан

Проф. Др. Ирфан Морина, Прстина Университети, Шотландия

Проф. Др. Исмаил Айдоган, Кырыккале Университети, Турция

Проф. Др. Жон Волбриж, Индиана Университети, АКШ

Проф. Др. К. Бегалинова, Аль- Фараби Улуттук Университети, Казакстан

Проф. Др. Газым Сарыкавак, Гази Университети, Турция

Проф. Др. Кемал Полат, Амасийа Университети, Турция

Проф. Др. Латиф Токат, Анкара Коомдук Илимдер Университети, Турция

Проф. Др. Лайли Үкүбаева, Кыргыз-Түрк Манас Университети, Кыргызстан

Проф. Др. Левент Байрактар, Йылдырым Бейазыт Университети, Турция

Проф. Др. Линдита Латифи, Тиран Университети, Арнавут

Проф. Др. Махмут Кая, Стамбул Университети, Турция

Проф. Др. Мехмет Байрактар, Йедитепе Университети, Турция

Проф. Др. Мехмет Өнал, Инону Университети, Турция

Проф. Др. Мехмет Саит Речбер, Анкара Университети, Турция

Проф. Др. Милай Көктүрк, Памуккале Университети, Турция

Проф. Др. Мустафа Чевик, Коомдук Илимдер Университети, Турция

Проф. Др. Мустафа Исаевич Билалов, Дагистан Малекеттик Университети, Дагистан/Россия

Проф. Др. Надир Илхан, Кыршехир Ахи Эвран Университети, Турция

Проф. Др. Насиба Садикова, Тажикистан Депутаты, Тажикистан

Проф. Др. Наталья Сейтахметова, Казак Улуттук Илимдер Академиясы, Казакстан

Проф. Др. Нигинахон А. Шермухеммедова, Өзбекстан улуттук Университети, Өзбекстан

Проф. Др. Нур Саралаев, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы, Кыргызстан

Проф. Др. Орхан Кемал Тавукчу, Кыргыз-Түрк Манас Университети, Кыргызстан

Проф. Др. Осмон Тогузаков, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы, Кыргызстан

Проф. Др. Өмер Туркер, Мармара Университети, Турция

Проф. Др. Рабият Асланова, Азербайжан Парламентинин Төрагасы, Азербайжан

Проф. Др. Рахми Каракуш, Сакария Университети, Турция

Проф. Др. Ричард С. Тайлор, Маркетт Университети, АКШ

Проф. Др. Сагади Булекбаев, Абылай Хан Эл Аралык Мамилелер жана Дүйнө тилдери Университети, Казакстан

Проф. Др.Сайора Тойчиева, Маданият жана Искусство Институту, Өзбекстан

Проф. Др. Селахаддин Халилов, Азербайжан Улуттук Илимдер Академиясы, Азербайжан

Проф. Др. Сема Өнал, Кырыккале Университети, Турция

Проф. Др. Сейфеттин Эршахин, Анкара Университети, Турция

Проф. Др. Сейфи Кенан, Мармара Университети, Турция

Проф. Др. Шахин Филиз, Акдеңиз Университети, Турция

Проф. Др. Тахира Аллаярова, Азербайжан Башчысынын Стратегиялык Изилдөөлөр Институту, Азербайжан

Проф. Др. Тамара Ю. Касовицкая, Россия Улуттук Илимдер Академиясы, Россия

Проф. Др. Теоман Дуралы, Тракйа Университети, Турция

Проф. Др. Туран Коч, Себахаттин Заим Университети, Турция

Доц. Др. Али Фарук Йайлажы, Думлупынар Университети, Турция

Доц. Др. Эмин Челеби,  Инону Университети, Турция

Доц. Др. Эржин Жабли, Приштин Университети, Шотландия

Доц. Др. Эркин У. Байдаров, Ориентализм Институту, Казакстан

Доц. Др. Фатих Өзгокман, Чанаккале 18-Март Университети, Турция

Доц. Др. Хусейин Курт, Кыршехир Ахи Эвран Университети, Турция

Доц. Др. Ибрагим Бор, Артуклу Университети, Турция

Доц. Др.  Мустафа Эрдем, Кыршехир Ахи Эвран Университети, Турция

Доц. Др. Өмер Бозкурт, Артуклу Университети, Турция

Доц. Др. Казым Йылдырым, Сакария Университети, Турция

Доц. Др. Салих Айдемир, Байрам Ажы Вели Университети, Турция

Доц. Др. Туфан Айтач, Кыршехир Ахи Эвран Университети, Турция

PhD. Анар Гафаров, Азербайжан Улуттук Илимдер Академиясы, Азербайжан

PhD. Айнур Илхан Тунч, Йылдырым Бейазыт Университети, Турция

PhD. Хакан Жошар, Кастамону Университети, Турция

PhD. Харун Жейлан, Йалова Университети, Турция

Ф.и.к. Мадина Бектенова, Саясат жана дин таануу университети, Казакстан

PhD. Мустафа Гунай, Чукурова Университети, Турция

PhD. Осман Мурат Дениз, Чанаккале 18-Март Университети, Турция

Ф.и.к. Саветбек М. Абдарсулов, Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиясы, Кыргызстан

PhD. Туфан Чоток, Сакария Университети, Турция


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM