Уюштуруу комитети

Проф., Др. Жемалеттин Ипек, Кыршехир Ахи Эвран Университети, Турция

Doç. Dr. Хүсейин Шимшек, Кыршехир Ахи Эвран Университети, Турция

Проф. Др Ахмет Гөкбел, Кыршехир Ахи Эвран Университети, Турция

Проф. Др. Муса Казым Арыжан, Йылдырым Бейазыт Университети, Турция

Проф. Др. Рефик Балаи, Кыршехир Ахи Эвран Университети, Турция

Проф. Др. Рүштү Йешил, Кыргыз-Түрк Манас Университети, Кыргызстан

Проф. Др. Вефа Ташделен, Кыргыз-Түрк Манас Университети, Кыргызстан

Проф. Др Жамгырбек Бөкөшов, Кыргыз-Түрк Манас Университети, Кыргызстан

Проф. Др. Жылдыз Урманбетова, Кыргыз-Түрк Манас Университети, Кыргызстан

Доц. Др. Хүсейин Өзтүрк, Кыршехир Ахи Эвран Университети, Турция

Доц. Др.  Ахмет Йайла, Ван 100-жыл Университети, Турция

PhD. Абдирашит Бабатаев, Кыргыз-Түрк Манас Университети, Кыргызстан

PhD. Кишимжан Эшенкулова, Кыргыз-Түрк Манас Университети, Кыргызстан

PhD. Али Гурбетголу, Себахаттин Заим Университети, Турция

PhD. Хайреттин Шахин, Кыршехир Ахи Эвран Университети, Турция

Махмут Эрдемир, Турция Жазуучулар Коому, Турция


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM