Ардактуу комитет

Симпозиумдун ардактуу комитетинин төрагасы

Проф. Др. Нежметтин Тозлу, Байбурт Университети, Турция


Симпозиумдун ардактуу комитети

Проф. Др. Себахаттин Балжы, Кыргыз-Түрк Манас Университети, Кыргызстан

Проф. Др. Селчук Жошкун, Байбурт Университети, Турция

Проф. Др. Нежметтин Тозлу, Байбурт Университети, Турция

Проф. Др. Ватан Каракая, Ахи Эвран Университети, Турция


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM