Маанилүү даталар

Final Abstract Submission Deadline              : September 20, 2019 October 04, 2019

Notification of Accepted Abstracts                 : October 01, 2019 October 12, 2019

Notification of the Symposium Program       : October 15, 2019

Symposium Date                                             : October 24-25-26, 2019

Final Full Text Submission Deadline           : November 25, 2019

Эскертүү

1. Симпозиумга катышуу акысыз. Симпозиум мезгилинде түшкү, кечки жана кофе брейк уюштуруучулар тарабынан каржыланат. Симпозиум бүткөндөн кийин каалоочуларга кыска саякат туру уюштурулат. Жол кире жана мейманкана акысын катышуучулар өздөрү төлөйт.

2. Мейманкана, регистрация жана  төлөмдөрдү төлөө боюнча кандайдыр бир көйгөй жаралса симпозиум катчылыгы менен байланышсаӊыз болот. (tefm2019@ahievran.edu.tr)


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM